وضعیت سرویس

ما به طور مداوم زیرساخت ها و خدمات مربوط به آن را رصد می کنیم.

منطقه دسترسی وضعیت
CH-NYC-1 99.95% عملیاتی
CH-NYC-2 99.62% عملیاتی
CH-FRA-1 100% عملیاتی
CH-FRA-2 100% عملیاتی
CH-FRA-3 99.97% قطع Peering
CH-TKY-1 100% عملیاتی
CH-TKY-2 99.43% حمله DDoS
منطقه دسترسی وضعیت
CH-LDN-1 99.99% عملیاتی
CH-SFA-1 100% عملیاتی
CH-SFA-2 99.98% عملیاتی
CH-SPA-1 100% عملیاتی
CH-DAL-1 99.91% تأخیر زیاد
CH-LIS-1 99.98% عملیاتی
CH-SDY-1 100% عملیاتی

بسته به مسئله فنی موجود ، بروزرسانی وضعیت و گزارشات مربوط به حوادث ممکن است تا 30 دقیقه به تأخیر بیفتد. لطفا برای گزارش حوادث گذشته به پایین پیمایش کنید.

حوادث فعال


6 آبان، 1398

CH-FRA-3 DTAG قطع Peering
ما در حال بررسی یک قطعی توسط شریک همتایمان Deutsche Telekom هستیم.

عملکرد شبکه تخریب شده CH-TKY-2
شبکه ما در حال حاضر با یک حمله DDoS بزرگ مواجه است که خدمات اصلی را در مرکز توکیو Equinix تحت تأثیر قرار می دهد. تخفیف در حال انجام است.

حوادث گذشته


2 آبان، 1399

CH-LDN-1 تأخیر زیاد
ما در حال بررسی تأثیر زیاد در تأسیسات لندن هستیم.
در 23:05 به وقت محلی UTC حل شد

12 مهر، 1399

قطع CH-SFA-2 HKIX
ما در حال بررسی اختلال توسط همکار همتا خود HKIX هستیم.
در 18:45 دقیقه به وقت محلی UTC حل شد

8 شهریور، 1399

تعمیر و نگهداری شبکه CH-NYC-1
تعمیر و نگهداری شبکه به پایان رسیده است.
ساعت 21:30 به وقت محلی UTCحل شد

29 مرداد، 1399

پورتال مشتری در دسترس نیست
دسترسی به پورتال مشتری به طور کامل بازیابی شده است. از صبر و شکیبایی شما متشکریم ، از مشکل پیش آمده عذرخواهی می کنیم.
در 07:12 ساعت محلی UTCکامل شد

14 تیر، 1399

تعمیر و نگهداری زیرساخت CH-SFA-1
نگهداری زیرساخت ها به پایان رسیده است.
در 14:55 ساعت محلی UTC کامل شد

به روزرسانی وضعیت می خواهید؟

مهندسان و توسعه دهندگان ما همیشه تلاش خود را برای نظارت ، نگهداری و به روز رسانی زیرساخت های ما انجام می دهند تا از عملکرد بالا و قابلیت اطمینان اطمینان حاصل کنند.

مشترک شدن از طریق ایمیل